ذکر را تبدیل به فکر کردم!

آسید محسن موسوی:

مرحوم حاج شیخ گاهی بعد از نماز تعقیب را رها می‌کرد و در بستر دراز می‌کشید و می‌فرمود:

تعقیب امروز من تفکر بود و یا می فرمود:

امروز ذکر را به فکر تبدیل کردیم.

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله