لطف خداست دیگر، عنایاتی می‌کند!

حاج آقای سیدان

بسیاری پیش می‌آمد که مشکلاتی که در ذهن انسان بود، نگفته مرحوم حاج شیخ مطرح می‌کردند.

این جور قضایا تصادفی نبود و مکرر در مکرر اتفاق می‌افتاد.

به قدری این مسأله تکرار می‌شد که یک مرتبه به شوخی گفتم که آیا این کرامت شماست یا کرامت بنده، یا هر دو، یا تقدیر الهی؟

ایشان با تبسم خاصی فرمود: 

َّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه‏ بصائر الدرجات  ج‏1، ص: 80

خداست دیگر لطف می‌کند این مسایل پیش می‌آید.

موارد متعدد و بسیار از این قبیل بود که بعضی از آنها را نقل کردنش اشکال ندارد.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله