مناظرات مرحوم شرف الدین!

مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین با شیخ سلیم بشری – شیخ الأزهر – درباره شیعه بحث داشته و به سؤالات او درباره تشیع پاسخ داده بود.

این نوشته ها در ماجرای جنگ بین فرانسوی ها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارات مهمّی به ایشان وارد شد،

ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سؤال و جواب ها را مجدّداً نوشت، هرچند عین الفاظ شیخ الأزهر و عین پاسخ های خود او نبود.[1]

کتاب المراجعات مضمون آن سؤال و جواب ها است. مرحوم شرف الدین دارای حافظه ای قوی بود!

[1] شیخ آقا بزرگ در الذریعه (ج۲۲، ص۲۸۱) به این قضیه اشاره می کند:

المناظرات الأزهریه و المباحثات المصریه: تکلّم مصنّفه فی المسائل المختلف فیها بین الخاصّه و العامّه، و أثبت الحقّ فیها من طرق العامّه، و هو السید عبدالحسین بن السید یوسف شرف الدین العاملی الموسوی المعاصر، کتبه قبل سنه ۱۳۲۹، و نهب مع بقیه کتبه فی التاریخ، ثمّ ألّفه ثانیاً و أخرجه من المسوّدات المتفرّقه.

www.zanjani.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله