می‌خواستم خودتان را تقویت کنید!

سید هاشم شهرستانی:

در ابتدای طلبگی حدود سال 48 بود.

ما شش طلبه بودیم در دو اطاق که حاج شیخ به ما عنایت ویژه داشت.

به هریک از ما طلبه ها نفری 50 ریال دادند.

بعد از چند روز پرسیدند با آن مبلغ چه کردید؟

گفتیم کتاب خریدیم مثل سیوطی و حاشیه که در آن وقت هم مورد احتیاج ما نبود.

فرمود: من آنها را به شما نداده بودم که کتاب بخرید، آن هم کتابهایی که فعلا مورد نیاز نیست.

می‌خواستم با آن خوراکی بخرید، و خود را تقویت کنید.

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله