نمونه ای از تهمتهای اهل بدعت!

مرحوم سلطان الواعظین شیرازی می‌نویسد:
در يكى از سال‌ها كه از كاظمين، به‌وسيله راه آهن با جمعى از زوار شيعه عازم سامراء بوديم، در اطاق ما جمعى از اهل موصل بودند به‌اتفاق دو نفر از قضات و علماء اهل‌سنت.
پيوسته بر ما خورده مى‌گرفتند و مسخره مى‌نمودند و تهمت‌ها مى‌زدند، غافل از اينكه حقير با لسان عربى آشنائى دارم، ما همه را به‌سكوت گذرانيديم.

🍃 تا آنكه يكى از آن قضات گفت:
اين رافضي‌ها عادات و اخلاق فاسد بسيار دارند تماما اهل بدعت و مشرك هستند!! مثلا يكى از بدعت‌هاى عجيب آنها اين است كه سلام نماز را كه مى‌دهند دست‌ها را بلند مى‌نمايند و سه مرتبه مى‌گويند: خان الامين، يعنى امين خيانت كرد!!!

🍃 آنها پرسيدند: امين كه بوده و خيانت او چه بوده؟!
شيخ گفت: شيعه‌ها مى‌گويند پيغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و على و جعفر در كوه حرا خوابيده بودند، جبرئيل امين مأمور شد از جانب خدا وحى نبوت را به‌على بدهد خيانت كرد و عوضى به‌خاتم الانبياء (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده!!! اين است كه تمام شيعيان با جبرئيل دشمن‌اند، بعد از هر نماز سه مرتبه مى‌گويند: جبرئيل خيانت كرد، يعنى وحى را عوض على بخاتم الانبياء داد!!!!

🍃 حقير بى‌طاقت شدم، گفتم: جناب شيخ! دروغ و تهمت از گناهان كبيره است يا صغيره گفت كبيره است.
گفتم: پس جنابعالى با اين محاسن سفيد چرا دو گناه بزرگ نموديد و اين نسبت غلط را به‌شيعيان دادى؟!
با كمال پرروئى گفت: مطلب همين است!!
از آن آقايان موصلى سؤال كردم: فارسى مى‌دانيد؟! دو سه نفر از آنها گفتند بلى.
من ده دوازده نفر از پير و جوان زائرين را كه از موضوع خبر نداشتند يكى‌يكى صدا كردم و پرسيدم: شما بعد از سلام نماز كه دست‌ها را بر مى‌داريد تا مقابل گوش چه مى‌گوئيد؟!
گفتند: براى قبولى نماز سه مرتبه مى‌گوئيم: الله‌اكبر.

🍃 گفتم: جناب شيخ! خجالت كشيديد يا نه؟!
گفت: شما يادشان داديد!!
گفتم: از خدا بترسيد! من كه پهلوى شما نشسته‌ام و از جا برنخاستم و حرفى نزدم.
رو كردم به‌آن آقايان موصلى گفتم: خواهش مى‌كنم برخيزيد برويد به‌اطاق‌هاى ديگر و از زائرين شيعه كه در اطاق‌هاى راه آهن هستند، سؤال كنيد.
چند نفر جوان فهميده كه زبان هم مى‌دانستند رفتند و بعد برگشتند برافروخته، حمله كردند به‌جناب شيخ كه:
شما چه منظور از اين دروغ داشتيد ما از همه زوارهاى دهاتى و شهرى سؤال كرديم عموما گفتند الله اكبر مى‌گوئيم حتى ما سؤال از كلمۀ خان الامين كرديم، گفتند: ما هم چه كلمه‌اى را نمى‌شناسيم!!

🍃 شيخ گفت: من‌هم در كتاب‌ها خوانده‌ام كه شيعه‌ها اين‌طور مى‌گويند!!!
جوان‌ها چون تحصيل كرده بودند بنا كردند شيخ را تقبيح نمودن كه انسان عالم تا چيزى را تحقيق ننمايد نبايد بگويد.
اين عمليات نمونه‌اى از تهمت‌هائى است كه بعض از علماى سنى به‌شيعيان مى‌زنند تا جامعۀ برادران اهل‌تسنن را بما بدبين نمايند؟!

📚 شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، (انتشارات دارالکتب الإسلامیة خرداد ۵۲، چاپ بیست ویکم)، ص ۳۳۳ – ۳۳۴، پاورقی

🆔 @matalebe_nab_dar_menbar

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله