بیانات

بیان مرحوم آیت الله میلانی در باره خمس!

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

حضرت آية اللَّه العظمى آقاى ميلانى – دامت بركاته –

معروض مى دارد خواهشمند است دليل وجوب خمس را از قرآن مجيد و احاديث سنّى و شيعه بيان فرماييد.

باسمه تعالى شأنه

عرض مى شود انشاء ادامه

امیرالمؤمنین چراغی در تاریکی!

امیرالمؤمنین علیه‌ السّلام:

إنّمَا مَثَلِی بَينَكُم كَالسِّراجِ فِی الظُّلمَةِ يَستَضِیءُ بِهَا مَن وَلَجَها

همانا حکایت من در میان شما همچون چراغ در تاریکی است که هر کس به حریم آن در آید، از نور آن روشنی می‌گیرد.

غررالحکم ح۳۸۸۳

منجیات، مهلكات!

… منجیات! یعنى آن چیزهایى كه ما را نجات مى‌دهد بدانیم چیست؟ آن چیزهایى كه مهلكات است، ما را هلاك مى‌كند، باید آنها را هم یاد بگیریم. آن چیزهایى كه مقربات الى الله هست باید یاد بگیریم، كه چى ما ← ادامه

نماز بهترین راه نزدیك شدن به خدا!

الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنكر، الصلاة قربان كل تقی.

یك آیه شریفه‌اى خواندیم راجع به نماز، یك حدیث شریف.

معناى حدیث شریف این است كه نماز انسان را به خداى خودش نزدیك مى‌كند، حالا این نزدیك شدن به خدا ← ادامه

توصیه به طلاب!

حضرت بقیة الله به طور عموم نواب عامش را معین فرموده، اما نفرموده در چه زمان كیست؟ در چه زمان كیست؟ اسم نبرده‌، لكن او امام است، معناى امام هم این است كه علم ما كان و ما یكون و ← ادامه

رجوع به نواب عام در زمان غیبت!

در غیبت كبرى، حتى سفراء هم منقطع شده‌اند، كه به آن سفیر آخرى كه على بن محمد سمرى باشد حضرت سفارش داد، فرمودند دیگر سفارت منقطع است، بعد از این باید شیعیان ما رجوع كنند به فقهاى ما -ما نمى‌خواهیم ← ادامه

دنیا مدرسه‌ى كمال است!

این دنیا جاى خوبى است، متجر اولیائه، بد نیست، آن جنبه‌ى بدیش چیز دیگرى است. این متجر اولیاست، مدرسه‌ى كمال است. -تعبیر این جور هم بشود عیب ندارد- صد و بیست و چهار هزار معلم هم خداوند با اوصیائشان فرستاده ← ادامه

ما راه را بلد نیستیم آقا!

اگر كسى پى كمال مى‌رود، اگر كسى مى‌خواهد چیزى خدا به او بدهد، اگر میل دارد چیزى خدا به او عنایت كند باید عبودیت داشته باشد كه كنهها الربوبیه به معناى صحیح آن!

بهترین عبادت هم همین نماز است. نماز ← ادامه

نماز بهترین طریق عبودیت و رسیدن به کمال، اما…!

اگر كسى پى كمال مى‌رود، اگر كسى مى‌خواهد چیزى خدا به او بدهد، اگر میل دارد چیزى خدا به او عنایت كند باید عبودیت داشته باشد كه كنهها الربوبیه به معناى صحیح آن!

بهترین عبادت هم همین نماز است. نماز ← ادامه

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله