راه مشهور شدن!

مرحوم حاج شیخ به كسی كه طالب شهرت بوده(از روی طعنه) فرموده بود:

اگر می  خو اهی مشهور بشوی از دو راه می توانی استفاده كنی.

یكی این كه پتویی را بالای سرت به جای عمامه بگذاری و از خانه بیرون بیایی.

و دیگر این كه خودت کاملا برهنه کنی و به کوچه و بازار بیایی!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله