برای امور دنیا هم باید دعا کرد!

یکی از نواده های ایشان:

یک روز به آقاجان گفتم:

برای من دعا کنید! دنیا را یک کارش می کنیم، برای آخرتمان دعا کنید!

گفتند(قریب به این مضمون): دنیات هم لازم هست.

چون مشکلات دنیا ممکن است آخرتت را از بین ببرد .

{لذا در ادعیه ماثوره به طور فراوان، دعا برای امور دنیا مانند آخرت به چشم می خورد}

«روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» خاطراتی از عالم ربانی مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله